Viser arkivet for stikkord svartisen

 • Ved Svartisdalshytta, påsken 1953 eller 1954 — Fra venstre Jens Gullesen, Karoline Gullesen, Tilly Jacobsen (m/ brukket arm) og Gunn Jacobsen, senere gift Grundstrøm, ukjent. Gunn Jacobsen var 12-13 år gammel og forteller at turen først gikk fra Mo med bil til Sakriheia. Hennes mor, Tilly Jacobsen f…
 • Jens Gullesen og Kåre Jacobsen ved Svartisen 1953-54 — Dette bildet er tatt i påsken 1953 eller 1954. Det viser Jens Gullesen og Kåre Jacobsen på vei over Svartisvannet. Som man kan gikk isbreen helt ned til vannkanten på den tiden.
 • Påsketur til Svartisen 1953-54 — Ved brua og huset i Bjynneset.
 • Kåre Jacobsen ved Svartisen 1953/54
 • Jens Gullesen og Kåre Jacobsen ved Svartisen i 1953/54 — På 1950-tallet gikk isbreen helt ned til Svartisvannet. Nå må man gå flere kilometer opp fra Svartisvannet for å komme til brekanten.
 • 2. klasse 1948-49 — Her ser vi 2. klasse utenfor ei av tyskerbryggene som ble kalt Gorki og son fungerte som skole i de første årene etter krigen. Jeg tror jenta i fremste rekke helt til venstre er Gunn Jacobsen (gift Grundstrøm). Hvis noen kjenner navnene på de andre hadde det vært fint.
 • Breforskere på Svartisen
 • Kåre på Svartis II — Kåre Jacobsen likte å slå av en prat med turistene, og selv om han ikke kunne et ord engelsk, bare litt tysk så er det utrolig hva fingerspråk og litt godvilje har å si!
 • Breforskere — På begynnelsen av 70- tallet var det mange engelske breforskere på Svartisen. Her er noen av dem avbildet sammen med Kåre Jacobsen (nr. 3 fra venstre) som kjørte turistbåten på den tiden, og hans kone Tilly f. Gullesen ( nr. 3 fra høyre). Bygningen bak er kombinert naust og bolig for …
 • Roger Bennett — Roger Bennett var en av isbreforskerne fra England som var på Svartisen i flere sesonger. Roger G Bennett døde tirsdag 14. oktober 2008. Roger kom til Universitetet i Bergen i 1973, først som universitetslektor, senere som amanuensis. Han hadde sin faglige bakgrunn fra naturgeografi …
 • Båtføreren på Svartis II — Det var lov til å ta med seg hunder ombord i båten som gikk på Svartisvannet og fraktet turister over til Savrtisen. Her ser vi Kåre Jacobsen som var båtfører.
 • Svartis II — Kåre Jacobsen.
 • Isgrotten — Før det ble sprengt tunnel for overløpsvannet fra Svartisen fantes det en isgrotte der. Her er Kåre Jacobsen inne i denne grotten.
 • Båten som gikk over Svartisvannet — Dette er båten som gikk over Svartisvannet med turister på 60- og utpå 70- tallet. Kåre Jacobsen var båtfører på den fra midten av 60- tallet til begynnelsen av 70- tallet. Båten gikk hver dag, slik at han og hans kone bodde der oppe hele sommeren.