Viser arkivet for stikkord jernverket

Historisk samarbeid

Hverdagsliv og arbeidsliv

Et spennende samarbeid som vil få vår lokale historie ut til flere.

Det sier Tormod Steen, daglig leder ved Helgeland museum avdeling Rana om Origo-samarbeidet som nå er inngått med Rana Blad.
- Det vil forhåpentligvis også bidra til å gi museet nye opplysninger om fotografiene vi har i vår samling. Bildene er forskriftsmessig lagret og registrert i en database, men vi har for lite informasjon om bildene.
Bare Helgeland Museum avdeling Rana har over 100.000 bilder lagret per i dag.
Sammen har muséet og avisa opprettet internettsonen ”Det var en gang” i Apressens nettsamfunn Origo og tar et felles dykk ned i fortida.
Sonen blir ei sidesone til Rana Blads Polarsirkelsonen
Her vektlegges publisering av bilder fra 1870-tallet og frem til 90-tallet. Rana Blad og muséet legger ut en del av det omfattende bildematerialet de rår over, samtidig oppfordres leserne til selv å legge ut og kommentere bilder. Sonen skal dermed bli ei dynamisk sone som stadig bygger på seg.

Artig og viktig samarbeid
- Vi synes det er kjempefint Rana Blad har tatt initiativ til dette samarbeidet. Og det er viktig. Viktig for å skaffe oss kunnskap om vår egen lokalhistorie. Viktig for å nå ut til nye generasjoner og for å få inn informasjon fra de som levde på den tiden og som kan vite mer om bildene og tiden de er tatt, sier Steen.
I og med at ressursene til bildebehandling ved museet er begrenset, er dette samarbeidet et gode for begge parter.
- Men vi er i den spede begynnelse og ser litt an hvordan samarbeidet og sonen “Det var en gang” kan utvikles. Både museet og avisa har en travel hverdag, så vi tar steg for steg her, sier kanalsjef Maiken Johansen.

70.000 industribilder
Bare bildene fra Jernverket og Koksverket som museet har i sine arkiver utgjør rundt 70.000 fotografier. Alt fra bilder av små jernrør, til portretter av ansatte og bilder fra produksjonen. Bilder fra arbeidshverdagen er kanskje de mest interessante for folk flest og det er disse vi nå har fokusert på av industribildene du finner her. Så langt har vi lagt ut over 160 bilder fra industrien i Rana.
- Bildene har vi fått eller lånt fra privatpersoner og bedrifter. Industribildene er fra AS Norsk Jernverk og AS Norsk Koksverks egne bildesamlinger. Mange bilder er tatt av innleide fotografer og holder høy standard. Andre er tatt av teknisk personell, ledere og ansatte. Her finnes utrolig mange fine og spennende motiver, forteller Steen.
- Målet for oss ved museet er at folk kan identifisere situasjoner og folk og hvor på verket bildene er tatt. Samtidig synes vi det er fint at bildene blir tilgjengelig for flere.

Krig og hverdag
I ”Det var en gang” er det også lagt ut noen få bilder fra andre verdenskrig og gamle Rana.
- Arbeidet med bilder ved muséet er en kontinuerlig prosess. Bildemassen er så stor at vi vil aldri få skannet inn alt. Per dato har vi ingen som jobber med dette, men tidligere har vi skannet og behandlet rundt 10.000 bilder per år.
Rana Blad og Helgeland Museum gleder seg og er nå spent på responsen.
- Ikke minst hva andre kan bidra med av informasjon og eget bildemateriale. Det finnes nok mye fotografisk gull der ute, sier Maiken Johansen.
Målet er etter hvert også å få inn flere bilder fra etterkrigstidens Rana som viser hvordan byen vokste og hvordan folk levde i arbeid og på fritiden, fotografier av begivenheter, sport og høytider. Fra hverdagslivet – hvordan klær gikk de i, hvordan så det ut i husene.

Bildemapper opprettet så langt er:

Du kan også selv opprette mapper med ønsket tema og legge inn flere bilder i eksisterende mapper.

Spent på respons — Tormod Steen håper “Det var en gang” blir godt mottatt.

Industribilder — Så langt er det lagt ut flest bilder av Rana-industrien i “Det var en gang” her i Origo.

 • Besmerkonvertoren på full “blås"
 • Andre verdenskrig – Gammeltorget i Moholmen — Moholmen
 • Er dette fra NM på ski i 1957 eller 1967?
 • Røyksky
 • Andre verdenskrig — Vi tror bildet er tatt våren 1945 i forbindelse med hjemsendelsen av krigsfanger fra Mo i Rana til Sovjetunionen.
 • 10.10.2008
 • Byggingen av Småvassdammen?
 • Modell av byen
 • Sinterverket og smelteverket
 • Tapping — Tapping av stål fra elektrostålovn i Stålverket.
 • Rein industri
 • Andre verdenskrig — Krigsfangeleir.
 • Støping av taket på Hovedlageret?
 • Inger seks” på vei inn mot jernverkskaia
 • Ved stålovnen
 • Råjern settes inn på konvertoren i Stålverket
 • Administrasjonsbygget for Jernverket
 • Andre verdenskrig — Bilde av Tito smykker lokomotivet som skal frakte hjem de serbiske krigsfangene. Tatt på Mo stasjon.
 • Tapping av en av råjernsovnene
 • Pelletsverket er under bygging
 • Skrape i valseverket
 • Islagt fjord
 • Stålovn 1
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • På jernpelletshaugen
 • Utstøping av flytende stål — Utstøping av flytende stål i kokiller.
 • Slaggavraking av råjernsøsa
 • 10.10.2008 — Jernverket.
 • 10.10.2008
 • Oversikt over jernverksområdet – tidlig 70-tall?
 • Arbeid i Stålverket
 • Moholmen andre verdenskrig — Vi ser Bakeribygget til venstre, Tårnbygget til høyre.
 • Baksiden av Råjernverket og Sinterverket
 • 10.10.2008
 • Krigsfangeleir under andre verdenskrig — Bildet er tatt våren 1945 fra en fangeleir ved Polarsirkelen på Saltfjellet.
 • Bygging av Vika-bandet
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Dørken framfor Stålovn 1 i Stålverket
 • Lastebiler på rad og rekke
 • 10.10.2008
 • Commer lastebil i dagbruddet?
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Ståløse vedlikeholdes
 • 10.10.2008
 • Stålprøver
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Høyt henger han
 • Snart oppstart ved Jernverket
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Utsikt fra kanten
 • Parkeringsplassen ved Gulbygget
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Hydraulikk-rommet under forvarmingsovnen til Rukki profiler?
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Ørtvassbruddet? — Ørtvassbruddet? Trolig tatt før 1965
 • 10.10.2008
 • Så sykler vi hjem etter dagens dont
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Kontrollrommet på stålovn 1
 • 10.10.2008
 • Montering av en av mikserne i Stålverket
 • Havari? — Vet du mer om hva dette er bilde av? Post gjerne inn kommentarer.
 • LD-konvertorer ankommer Mo i Rana?
 • Sommer på jernverkstomta — Bildet er trolig fra 50-tallet.
 • 10.10.2008
 • Mo på midten av 50-tallet
 • Besmerkonvertoren i Stålverket i produksjon.
 • Stålet er tappet i ståløsa fra Stålovnen
 • 10.10.2008
 • Hest jobber i Svabo
 • Råjernverket
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Besmerkonvertoren i produksjon — Flott motiv fotomessig også eller hva?
 • Her tappes
 • Stålverket
 • Sinterverkspipa?
 • Utgraving av råjernverks-tomta ?
 • Tappefronten repareres?
 • Støping av råjernsbarrer
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Industri under himmelen
 • Bunnmontering i Besmerkonvertorene?
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Tappeforberedelser — Forberedelse til tapping av en av de små råjernsovnene.
 • Slaggoppredning
 • 10.10.2008
 • Utløpet fra Ørtvannet
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Modell Mo/Jernverket
 • Øse-rens
 • 10.10.2008
 • Rødrøyk
 • Råjernstapping
 • Bilde fra andre verdenskrig — Vi kjenner ikke til hva dette motivet er.
 • 10.10.2008
 • Tung last i Kvartal 48 — Kvartal 48
 • Gassklokka tar form — Gassklokka er under bygging tidlig på 50-tallet på jernverksområdet.
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Kabeldukta i Svabo?
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Tapping — Det tappes fra stålovnen.
 • Oversiktsbilde fra Stålverket
 • 10.10.2008
 • Jernverket – trolig 60-tallet
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Et bilde av Råjernverket før produksjonen startet i 1955
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Bessmerkonvertoren i Stålverket i arbeid
 • Stålverket og besmerkonvertorene — Dette skal i følge opplysninger være i Stålverket. I forgrunnen de to Besmerkonvertorene som ble erstattet av LD-konvertorer i 1961. Helt til høgre sees mikseren.
 • Restslaggen tømmes
 • Bygging av Jernverkskaia
 • Hjem fra jobb — På vei hjem fra jobb og skiftarbeid på jernverket.
 • 10.10.2008
 • Hindring på veien
 • 10.10.2008
 • Slaggraking av råjernsøse — Tøff og viktig jobb.
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008 — AS Norsk Jernverk i Mo i Rana. I dag kalles området Mo Industripark.
 • Dagtidsarbeidere på vei heim
 • Råjernverket og sinterverket tar form
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Utsikt fra taket av Råjernsverket
 • Luftgassfabrikken til Aga
 • Tapping av elektrostålovn
 • Andre verdenskrig — Vi tror dette er fra en krigsfangeleir i Korgen.
 • 10.10.2008
 • En av de gamle tvillingkranene
 • 10.10.2008
 • Moholmen andre verdenskrig — Vi tror bildet er tatt i forbindelse med et besøk av Vidkun Quisling. Dette er vi derimot ikke helt sikre på. Kanskje du har mer informasjon?
 • Andre verdenskrig — Vi tror bildet er fra hjemsendelsen av sovjetiske, kanskje også serbiske, krigsfanger fra Mo i Rana.
 • Overflatebehandling av CO-gassledningen
 • Buljong og Melk — Vet du hvor disse skiltene hang? Post gjerne inn opplysninger.