Viser arkivet for stikkord historie

Historisk samarbeid

Hverdagsliv og arbeidsliv

Et spennende samarbeid som vil få vår lokale historie ut til flere.

Det sier Tormod Steen, daglig leder ved Helgeland museum avdeling Rana om Origo-samarbeidet som nå er inngått med Rana Blad.
- Det vil forhåpentligvis også bidra til å gi museet nye opplysninger om fotografiene vi har i vår samling. Bildene er forskriftsmessig lagret og registrert i en database, men vi har for lite informasjon om bildene.
Bare Helgeland Museum avdeling Rana har over 100.000 bilder lagret per i dag.
Sammen har muséet og avisa opprettet internettsonen ”Det var en gang” i Apressens nettsamfunn Origo og tar et felles dykk ned i fortida.
Sonen blir ei sidesone til Rana Blads Polarsirkelsonen
Her vektlegges publisering av bilder fra 1870-tallet og frem til 90-tallet. Rana Blad og muséet legger ut en del av det omfattende bildematerialet de rår over, samtidig oppfordres leserne til selv å legge ut og kommentere bilder. Sonen skal dermed bli ei dynamisk sone som stadig bygger på seg.

Artig og viktig samarbeid
- Vi synes det er kjempefint Rana Blad har tatt initiativ til dette samarbeidet. Og det er viktig. Viktig for å skaffe oss kunnskap om vår egen lokalhistorie. Viktig for å nå ut til nye generasjoner og for å få inn informasjon fra de som levde på den tiden og som kan vite mer om bildene og tiden de er tatt, sier Steen.
I og med at ressursene til bildebehandling ved museet er begrenset, er dette samarbeidet et gode for begge parter.
- Men vi er i den spede begynnelse og ser litt an hvordan samarbeidet og sonen “Det var en gang” kan utvikles. Både museet og avisa har en travel hverdag, så vi tar steg for steg her, sier kanalsjef Maiken Johansen.

70.000 industribilder
Bare bildene fra Jernverket og Koksverket som museet har i sine arkiver utgjør rundt 70.000 fotografier. Alt fra bilder av små jernrør, til portretter av ansatte og bilder fra produksjonen. Bilder fra arbeidshverdagen er kanskje de mest interessante for folk flest og det er disse vi nå har fokusert på av industribildene du finner her. Så langt har vi lagt ut over 160 bilder fra industrien i Rana.
- Bildene har vi fått eller lånt fra privatpersoner og bedrifter. Industribildene er fra AS Norsk Jernverk og AS Norsk Koksverks egne bildesamlinger. Mange bilder er tatt av innleide fotografer og holder høy standard. Andre er tatt av teknisk personell, ledere og ansatte. Her finnes utrolig mange fine og spennende motiver, forteller Steen.
- Målet for oss ved museet er at folk kan identifisere situasjoner og folk og hvor på verket bildene er tatt. Samtidig synes vi det er fint at bildene blir tilgjengelig for flere.

Krig og hverdag
I ”Det var en gang” er det også lagt ut noen få bilder fra andre verdenskrig og gamle Rana.
- Arbeidet med bilder ved muséet er en kontinuerlig prosess. Bildemassen er så stor at vi vil aldri få skannet inn alt. Per dato har vi ingen som jobber med dette, men tidligere har vi skannet og behandlet rundt 10.000 bilder per år.
Rana Blad og Helgeland Museum gleder seg og er nå spent på responsen.
- Ikke minst hva andre kan bidra med av informasjon og eget bildemateriale. Det finnes nok mye fotografisk gull der ute, sier Maiken Johansen.
Målet er etter hvert også å få inn flere bilder fra etterkrigstidens Rana som viser hvordan byen vokste og hvordan folk levde i arbeid og på fritiden, fotografier av begivenheter, sport og høytider. Fra hverdagslivet – hvordan klær gikk de i, hvordan så det ut i husene.

Bildemapper opprettet så langt er:

Du kan også selv opprette mapper med ønsket tema og legge inn flere bilder i eksisterende mapper.

Spent på respons — Tormod Steen håper “Det var en gang” blir godt mottatt.

Industribilder — Så langt er det lagt ut flest bilder av Rana-industrien i “Det var en gang” her i Origo.