Viser arkivet for stikkord fangeleir

 • Besmerkonvertoren på full “blås"
 • Andre verdenskrig – Gammeltorget i Moholmen — Moholmen
 • Er dette fra NM på ski i 1957 eller 1967?
 • Røyksky
 • Andre verdenskrig — Vi tror bildet er tatt våren 1945 i forbindelse med hjemsendelsen av krigsfanger fra Mo i Rana til Sovjetunionen.
 • 10.10.2008
 • Byggingen av Småvassdammen?
 • Modell av byen
 • Sinterverket og smelteverket
 • Tapping — Tapping av stål fra elektrostålovn i Stålverket.
 • Rein industri
 • Andre verdenskrig — Krigsfangeleir.
 • Støping av taket på Hovedlageret?
 • Inger seks” på vei inn mot jernverkskaia
 • Ved stålovnen
 • Råjern settes inn på konvertoren i Stålverket
 • Administrasjonsbygget for Jernverket
 • Andre verdenskrig — Bilde av Tito smykker lokomotivet som skal frakte hjem de serbiske krigsfangene. Tatt på Mo stasjon.
 • Tapping av en av råjernsovnene
 • Pelletsverket er under bygging
 • Skrape i valseverket
 • Islagt fjord
 • Stålovn 1
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • På jernpelletshaugen
 • Utstøping av flytende stål — Utstøping av flytende stål i kokiller.
 • Slaggavraking av råjernsøsa
 • 10.10.2008 — Jernverket.
 • 10.10.2008
 • Oversikt over jernverksområdet – tidlig 70-tall?
 • Arbeid i Stålverket
 • Moholmen andre verdenskrig — Vi ser Bakeribygget til venstre, Tårnbygget til høyre.
 • Baksiden av Råjernverket og Sinterverket
 • 10.10.2008
 • Krigsfangeleir under andre verdenskrig — Bildet er tatt våren 1945 fra en fangeleir ved Polarsirkelen på Saltfjellet.
 • Bygging av Vika-bandet
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Dørken framfor Stålovn 1 i Stålverket
 • Lastebiler på rad og rekke
 • 10.10.2008
 • Commer lastebil i dagbruddet?
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Ståløse vedlikeholdes
 • 10.10.2008
 • Stålprøver
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Høyt henger han
 • Snart oppstart ved Jernverket
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Utsikt fra kanten
 • Parkeringsplassen ved Gulbygget
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Hydraulikk-rommet under forvarmingsovnen til Rukki profiler?
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Ørtvassbruddet? — Ørtvassbruddet? Trolig tatt før 1965
 • 10.10.2008
 • Så sykler vi hjem etter dagens dont
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Kontrollrommet på stålovn 1
 • 10.10.2008
 • Montering av en av mikserne i Stålverket
 • Havari? — Vet du mer om hva dette er bilde av? Post gjerne inn kommentarer.
 • LD-konvertorer ankommer Mo i Rana?
 • Sommer på jernverkstomta — Bildet er trolig fra 50-tallet.
 • 10.10.2008
 • Mo på midten av 50-tallet
 • Besmerkonvertoren i Stålverket i produksjon.
 • Stålet er tappet i ståløsa fra Stålovnen
 • 10.10.2008
 • Hest jobber i Svabo
 • Råjernverket
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Besmerkonvertoren i produksjon — Flott motiv fotomessig også eller hva?
 • Her tappes
 • Stålverket
 • Sinterverkspipa?
 • Utgraving av råjernverks-tomta ?
 • Tappefronten repareres?
 • Støping av råjernsbarrer
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Industri under himmelen
 • Bunnmontering i Besmerkonvertorene?
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Tappeforberedelser — Forberedelse til tapping av en av de små råjernsovnene.
 • Slaggoppredning
 • 10.10.2008
 • Utløpet fra Ørtvannet
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Modell Mo/Jernverket
 • Øse-rens
 • 10.10.2008
 • Rødrøyk
 • Råjernstapping
 • Bilde fra andre verdenskrig — Vi kjenner ikke til hva dette motivet er.
 • 10.10.2008
 • Tung last i Kvartal 48 — Kvartal 48
 • Gassklokka tar form — Gassklokka er under bygging tidlig på 50-tallet på jernverksområdet.
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Kabeldukta i Svabo?
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Tapping — Det tappes fra stålovnen.
 • Oversiktsbilde fra Stålverket
 • 10.10.2008
 • Jernverket – trolig 60-tallet
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Et bilde av Råjernverket før produksjonen startet i 1955
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Bessmerkonvertoren i Stålverket i arbeid
 • Stålverket og besmerkonvertorene — Dette skal i følge opplysninger være i Stålverket. I forgrunnen de to Besmerkonvertorene som ble erstattet av LD-konvertorer i 1961. Helt til høgre sees mikseren.
 • Restslaggen tømmes
 • Bygging av Jernverkskaia
 • Hjem fra jobb — På vei hjem fra jobb og skiftarbeid på jernverket.
 • 10.10.2008
 • Hindring på veien
 • 10.10.2008
 • Slaggraking av råjernsøse — Tøff og viktig jobb.
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008 — AS Norsk Jernverk i Mo i Rana. I dag kalles området Mo Industripark.
 • Dagtidsarbeidere på vei heim
 • Råjernverket og sinterverket tar form
 • 10.10.2008
 • 10.10.2008
 • Utsikt fra taket av Råjernsverket
 • Luftgassfabrikken til Aga
 • Tapping av elektrostålovn
 • Andre verdenskrig — Vi tror dette er fra en krigsfangeleir i Korgen.
 • 10.10.2008
 • En av de gamle tvillingkranene
 • 10.10.2008
 • Moholmen andre verdenskrig — Vi tror bildet er tatt i forbindelse med et besøk av Vidkun Quisling. Dette er vi derimot ikke helt sikre på. Kanskje du har mer informasjon?
 • Andre verdenskrig — Vi tror bildet er fra hjemsendelsen av sovjetiske, kanskje også serbiske, krigsfanger fra Mo i Rana.
 • Overflatebehandling av CO-gassledningen
 • Buljong og Melk — Vet du hvor disse skiltene hang? Post gjerne inn opplysninger.