Viser arkivet for stikkord bilde

  • Kåre på Svartis II — Kåre Jacobsen likte å slå av en prat med turistene, og selv om han ikke kunne et ord engelsk, bare litt tysk så er det utrolig hva fingerspråk og litt godvilje har å si!
  • Breforskere — På begynnelsen av 70- tallet var det mange engelske breforskere på Svartisen. Her er noen av dem avbildet sammen med Kåre Jacobsen (nr. 3 fra venstre) som kjørte turistbåten på den tiden, og hans kone Tilly f. Gullesen ( nr. 3 fra høyre). Bygningen bak er kombinert naust og bolig for …
  • Roger Bennett — Roger Bennett var en av isbreforskerne fra England som var på Svartisen i flere sesonger. Roger G Bennett døde tirsdag 14. oktober 2008. Roger kom til Universitetet i Bergen i 1973, først som universitetslektor, senere som amanuensis. Han hadde sin faglige bakgrunn fra naturgeografi …
  • Båtføreren på Svartis II — Det var lov til å ta med seg hunder ombord i båten som gikk på Svartisvannet og fraktet turister over til Savrtisen. Her ser vi Kåre Jacobsen som var båtfører.
  • Svartis II — Kåre Jacobsen.
  • Isgrotten — Før det ble sprengt tunnel for overløpsvannet fra Svartisen fantes det en isgrotte der. Her er Kåre Jacobsen inne i denne grotten.
  • Båten som gikk over Svartisvannet — Dette er båten som gikk over Svartisvannet med turister på 60- og utpå 70- tallet. Kåre Jacobsen var båtfører på den fra midten av 60- tallet til begynnelsen av 70- tallet. Båten gikk hver dag, slik at han og hans kone bodde der oppe hele sommeren.