Viser arkivet for august, 2015

Dette bildet tok jeg fra Rådhustrappa den 21 juli 1980. Bildet viser Jernbanegata nedover mot Jerbanen.. Som dere ser så var det fremdeles biltrafikk i denne gata.
Nedenfor jernbanesporet er det enda blått hav så det er enda mange år før utfyllingen av søndre felt startet.

Dette bildet tok jeg en fin sommerkveld den 21 juli 2014.så å si nøyaktig 34 år på dagen etter bildet fra 1980. Bildet viser Jernbanegata sett fra Rådhustrappa. (noen trinn lavere enn bildet tatt 1980).Dette er nå en gågate og som dere ser er bebyggelsen totalt forandret. Det er mulig jeg er noe nostalgisk, men personlig synes jeg sentrumsgata var mye mer innbydende i 1980 med sine små hus og butikker.