Viser arkivet for september, 2012

Dette bildet er tatt av Mo en fin maidag i 1940 av en tysk fotograf fra det 6 Bergjegerkompaniet.
Huset med det flate taket litt til høyre i bildet kan være bygget til baker Olsen før det ble påbygd ellers tror jeg ikke at noen av husene på bildet eksisterer i dag.
Ut fjorden til høyre i bildet skimtes Alterneset og til venstre Haukneset.

Arkivreferanse /Archive reference: AIN.NA143.0029
Fra Dag Skogheims Privatarkiv

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en

Dette bildet er tatt fra Tverågneset mot selfors og viser det som var igjen av selforsbru etter at engelske soldater sprengte den da de trakk seg videre nordover våren 1940. Broen ble sprengt sent på ettermiddagen den 18 Mai.Pongtongbrua som tyskerene bygde sees her til venstre.
Deler av brukaret som vises midt i elva kan sees den dag i dag.Rett over det kan en se Monsen gården.

Arkivreferanse /Archive reference: AIN.NA143.0029
Fra Dag Skogheims Privatarkiv
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en

Slik var Ranværingens avis hverdag under andre verdenskrig. Denne utgaven 6 februar 1943 var selvsagt sterkt sensurert,men beskriver likevel ganske godt noen av hendelsene rundt i verden om enn på en noe poetisk måte.
Slik vi kjenner historien i dag vet vi at dette var noen av høydepunktene under krigen og at krigslykken til aksemaktene snudde etter dette.

  • Stripperhallen 1969 AS Norsk Jernverk — Dette fine bildet i farger viser “stripping” i Stripperhallen.Etter at Conekiliene var løftet av ble blokkene satt på vent i Litago og Rosa som dere ser på bildet.Blokkene ble så fortløpende flyttet til ledige plasser i varmegropene. Varmegrop 1 kan skimtes …
  • Stripperhallen 2012 Celsa Nordic — Dette bildet er tatt på samme sted som “stripperhallen 1969” bare 5 meter lavere. Gulvnivået skal senkes for for å gi mer plass for fremtidig utnyttelse av lokalene.