Viser arkivet for august, 2012

Tog på vei mot Trondheim.

  • Ørtvassmølla — “Urtvasshullet”(ørtfjellet) med restene av den gammle mølla ved laveste vannstand. Fotograf: Ole Tobias Olsen År: 1870 Arkivreferanse: Riksarkivet, EA4060D162
  • Mo kirke og prestegård — Det var ikke mye bebyggelse her anno 1870. Fotograf: Ole Tobias Olsen År: 1870 Arkivreferanse: Riksarkivet, EA4060D158

Bildet viser Coldevin gården på Revln (Gården var der Verketfestivalen avholdes)
Bildet ble tatt av Ole Tobias Olsen våren/sommeren 1870.
Ole Tobias Olsen var en skolemann, fotograf, salmedikter, samler av folkeminne og folkemelodier, organist, prest, ordfører og ingeniør, kjent som «Nordlandsbanens far».
Han fikk stipend til å samle inn eventyr, sagn og folketoner fra Rana (1870), spesielt Dunderlandsdalen. Dette bildet er med stor sansynlighet tatt i den forbindelse.

Øverleir 1941

Korrigering til navn på person sittende foran trestamme: Navnet er* Arnt Lauvbakk *og ikke som tidligere skrevet Johan Moen.
Odd Asbjørn lauvbakk