Viser arkivet for mai, 2012

Ronald Andersen og tante Sølvi ved kafeen på Mofjellet ca. midt på syttitallet

  • 1902-t Torvet-Bergen
  • Johanneskirken-Bergen
  • Johanneskirken-og-museet1905
  • Bergen 1885
  • Fisketorget Bergen
  • Johanneskirken, Bergen