Ågaspeidere 1978. Fra Lalia og Gullbekkheia

19.01.2010

Ulvunger på Hemnesberget

19.01.2010

Ulvunger på Hemnesberget.

e008 copy

Lalia i sikte.

e009

e010

Klar for flaggheising.

e011

Honør når flagget heises.

e012

e12a

e013

Arnstein Aasen instruerer i katr og kompass

e014

e015

e016

Harespor

19.01.2010

e017

Kartet studeres.

e018

e018a

Dyrespor

e019

e020

Ut på tur.

e021

e022

Lalia, Plurdalen og Ørtfjellet sett fra Raufjellet.