Realskolen i Mo i Rana 1969 - 1971. Noen som kjenner seg igjen?

1970 Mo i Rana

Otto Holm, Margareth Børli og Rigmor Hanssen på trappa utenfor realskolen.

1969 Mo i Rana

Kjell Gåskjønnli, Tore Gullesen, Oddleif Norø og Eirik Røtnes

1971 Mo i Rana - Klassefest

Tor Halvard Nilsen, Arvid Strand, Tore Nilsen og Ernst Fiskkjønnli på klassefest i Mo i Rana

1971 Mo i Rana - Klassefest

Lærer Randi Høgseth og Tor Halvard Nilsen.

1971 Mo i Rana - Klassefest

Tone Flatås og ?

1971 Mo i Rana - Klassefest

Tone Brendås, Grete René Rafaelsen og Grete Bjørnbakk.

1971 Mo i Rana - Klassefest

Fra v: Tone Brendås, Marit Arntsen, Vigdis Sandberg og Anne Ursin.

1971 Mo i Rana - Klassefest

Fra venstre: Tone Brendås, Elsa Anderssen, Marit Arntsen og…. (noen som husker navnene på de to siste?)

1971 Mo i Rana

Ruth Østerdal og Mette Hartviksen.

1971 Mo i Rana

Anne Ursin, Vigdis Sandberg og Grete Bjørnbakk.

1969 Mo i Rana

Oddleif Norø og Ole Petter Rundhaug i skolegården

1969 Mo i Rana

Magne Pedersen, Bjørn Rist, Oddleif Norø og Roar Karlsen.

1969 Mo i Rana

Sløydtime på realskolen. Eirik Røtnes, Olav Willy Grunnvoll, Tore Gullesen, Ole Petter Rundhaug og ?. Bjørn Rist i forgrunnen.

1969 Mo i Rana

Kjell Gåskjønnli, Hallgeir Bech, Tore Gullesen og Magne Pedersen utenfor realskolen.

1970 Mo i Rana

Rigmor Hanssen og Margareth Børli på inne på realskolen.

1970 Mo i Rana

Grete René Rafaelsen, Randi Ødegård, Sissel Granmo, Tone Brendås og Solrun Åsland.

1970 Mo i Rana

Stein Christensen og Harald Nordbakken foran det gamle gjestgiveriet

1971 Mo i Rana - Klassefest

Fra venstre Tone Brendås, Sissel Granmo, Anne Ursin, Marit Arntsen, Tor Halvard Nilsen, Randi Ødegård og Kari Knudsen.

1970 Mo i Rana

Tysktime på realskolen under myndig ledelse av lektor Unni Segrem.

1970 Mo i Rana

I tegnesalen på realskolen en fredagsmorgen. Steinar Bakken er midt på bildet.