Fargebilder fra 60-tallet

Halvardalen 1963

Scannet fra Kodak Ectachrome lysbilde. Det var den gangen Volvo PV var drømmebilen.

Mo i Rana 1965

Scannet fra Agfa Agfachrome lysbilde. Slik så det ut i Kariåsen den gang NVE Rana-anleggene disponerte området.

Korgen 1963

Scannet fra Kodak Kodachrome lysbilde. Eastman Kodak produserte Kodachromefilm fra 1935 til august 2009 da produksjonen ble lagt ned. Sankthansaften ved Svartebukta. Dette var en årlig tradisjon og ble gjennomført uansett vær.

Korgen 1964

Scannet fra Kodak Ectachrome lysbilde. Hver vinter på 50- og 60-tallet arrangerte NVE Røssåga-anlegget skirenn for barna til de ansatte. Det foregikk i området rundt Svartebukta

Korgen 1964

Scannet fra Kodak Ectachrome lysbilde. Premieutdeling etter “Hagenmesterskapet” 1964. Det var premier til alle deltakerne etter skirennet.

Finneidfjord 1963

Scannet fra Kodak Ectachrome lysbilde.

Korgen 1963

Scannet fra Kodak Ectachrome lysbilde. Solbakken på Baklandet. Klubben i bakgrunnen.

Korgen 1964

Scannet fra Agfa Agfachrome lysbilde. 17. mai. Barnetoget passerer kommunehuset i Korgen.

Korgen 1964

Scannet fra Agfa Agfachrome lysbilde. 17. mai. Korgen skolemusikkorps passerer kommunehuset i Korgen.

Korgen 1964

Scannet fra Agfa Agfachrome lysbilde. Elevene på bildet gikk i klasse 3B på Korgen sentralskole.

Korgen 1964

Scannet fra Agfa Agfachrome lysbilde. 17. mai.

Korgen 1964

Scannet fra Agfa Agfachrome lysbilde. 17. mai.

Sandnessjøen 1963

Scannet fra Kodak Ectachrome lysbilde. Bildet er tatt fra en båt som het Alsten, på vei mot Sleneset.

Korgen 1963

Scannet fra Kodak Ectachrome lysbilde. Sangen og musikkens dag i Korgen. Det nærmeste huset til venstre var kontorbygget til NVE Røssåga-anlegget og ble revet for mange år siden.

Halvardalen 1963

Scannet fra Kodak Ectachrome lysbilde. Boligfeltet til NVE Røssåga-anlegget.

Mo i Rana 1965

Scannet fra Kodak Kodachrome lysbilde. På Mofjellet. Bilder er sannsynligvis tatt fra kafeen på toppen.

Bodø 1965

Scannet fra Kodak Kodachrome lysbilde. Bodø flyplass. Dette skiltstativet står i dag plassert inne på flymuseet.

Bodø 1965

Scannet fra Kodak Kodachrome lysbilde. På Rønvikfjellet. Etter datidens byggestandard må dette ha vært en hypermoderne bygning. Dette var (og er?) et populært sted for å betrakte midnattsolen

Mo i Rana 1965

Scannet fra Kodak Kodachrome lysbilde. 17. mai på Gruben skole. Samling på skoleplassen etter barnetoget for å høre på 17-maitalen.

Mo i Rana 1965

Scannet fra Kodak Kodachrome lysbilde. 17. mai på Gruben skole. Samling på skoleplassen etter barnetoget for å høre på 17-maitalen.