Bygninger, konstruksjoner, byggverk

Bygging av Selfors-brua

Byggingen av Rana sykehus

Juletid for Samvirkelaget

Rana Yrkesskole ca 1960

I bildekanten til venstre ser vi litt av internatet. I neste bygning var det maskinarbeider-, og rørleggerlinje der var også smia. Skjult bak den store teori- og adm.blokka var jern- og metallinja. I neste bygg var husstellinja og i det fremste bygget holdt snekkerlinja og elektrolinja til. Merk deg den lille bygningen forran snekkeravdelinga. Det var vanntanken med vannmagasin for jernbanens da… Les hele

03.02.2010

Tusenhjemmet i Vika

Tusenhjemmet bestod av 8 leiligheter og 2 kvistrom(ett i hver ende).Dette var fordelt på 2 etasjer. 4 leiligheter m/2 rom og kjøkken midt i huset,,4 leiligheter m/ 1 rom og kjøkken i endene(gavlene). Det var 4 innganger på øversiden(baksiden) av huset.Det var tømmervegger både utvendig og innvendig og 3 piper over tak.På kjøkkenet var det komfyr og i de andre rommene var det rundovn. Det var 2… Les hele

05.03.2010

15.02.2010

20.09.2009

03.02.2010

Mine besteforeldres hus i Mellomvika

03.02.2010

X= Mine besteforeldres hus i Mellomvika. I huset helt til venstre bodde gammelordfører Inge Myrvoll

05.03.2010

Tonnes

Høysjå som “står” på Tonnes

Handelsbrygge i Sjona

Er ikke nok kjent til at jeg kan lage noen historie om denne bryggen som befinner seg i Sjona

1995 Soot - kanalen.

Eidskog- og Aurskog-Høland. Foto: Bjørgulv Mykland.